14 Σεπ 2009

Σοκ για τον κουβαρντά Γιώργο η θέση Αλμούνια


«Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες και τα κόμματα στην Ελλάδα γνωρίζουν πλήρως την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας»

«Στο τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να λάβουμε γνώση των μέτρων, που υιοθέτησε η Ελλάδα, ώστε να αξιολογήσουμε αν οι δράσεις, που υιοθετήθηκαν για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και κυρίως για τη μείωση του ελλείμματος ως το τέλος του 2009 στο 3,7% του ΑΕΠ, είναι αποτελεσματικές»

«Θα πρέπει να αποφασίσουμε πριν το τέλος του χρόνου, τόσο στην περίπτωση της Ελλάδας, όσο και στην περίπτωση των άλλων χωρών με υπερβολικά ελλείμματα, αν ελήφθησαν αποτελεσματικές δράσεις. Στη συνέχεια θα αποφασίσουμε πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία σύμφωνα με τους κανόνες του συμφώνου σταθερότητας και σε συνδυασμό με το πώς αξιολογούμε τα μέτρα, που υιοθετήθηκαν»

Τα παραπάνω δεν τα είπε κανείς τυχαίος, αλλά ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, κος. Χοακίν Αλμούνια, ο οποίος, για όσους δεν το γνωρίζουν είναι Σοσιαλιστής. Όπως καταλαβαίνετε επίσης, ο κος. Αλμούνια επιβεβαιώνει τις τοποθετήσεις του κου. Καραμανλή για την κατάσταση της Οικονομίας και κυρίως, την αναγκαιότητα για άμεση λήψη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Να δούμε πως είναι δυνατό να μαζέψει τις υποσχέσεις και τα κουβαρνταλίκια τα δικά του και των ερασιτεχνών μάγων συνεργατών του, καθώς και τις πομφόλυγες περί επανεκκίνησης της Οικονομίας ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κος. Παπανδρέου.

Η κρίση δεν ξεπερνιέται με ευχολόγια, ούτε το οικονομικό μέλλον της χώρας χτίζεται με αερολογίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: