1 Σεπ 2009

Τι τα θές; Περασμένα, ξεχασμένα!

Στις απολογιστικές αναφορές που γίνονται για το φαινόμενο των πυρκαγιών στην Ελλάδα, σβήνουν ως εκ θαύματος με το δημοσιογραφικό σπόγγο της επιλεκτικής μνήμης ή λήθης, οι τραγικές περιπτώσεις των...

- 1985 με 1.054.503 στρέμματα καμμένα

- 1988 με 1.105.011 στρ.

- 1998 με 1.016.545 στρ.

- 2000 με 1.342.933 στρ.

Μη νομίζετε φυσικά πως στα ενδιάμεσα έτη, οι καταστροφές ήταν πολύ μικρότερες.

Δεν νοείται σύγκριση στο υπό τη διακυβέρνηση ποίων έχουν καεί τα περισσότερα, ή τα λιγότερα δάση, αλλά από την άλλη πλευρά, ο πέπλος της φιλοπασοκικής προπαγάνδας δεν είναι δυνατό να σκεπάζει τόσο χαρακτηριστικά γεγονότα. Και κυρίως, τόσο πρόσφατα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: