5 Ιαν 2010

Κολάζ εικόνων, συνοδεύομενο από τη ρήση γνωστού πολιτικού άνδρα"The Greek people are a difficult if not impossible people to tame, and for this reason we must strike deep into their cultural roots. Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail; thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East".

Δεν υπάρχουν σχόλια: